Rekruttering af Ledere & Specialister til EL og Tekniq branchen

Arbejdsmetoder

Kunden bestemmer, om det skal være en åben søgning med opslag på relevante medier, samt naturligvis søgning i diverse databaser, eller om der er behov for en mere diskret løsning, hvor der diskret rettes henvendelse til egnede kandidater, der ikke nødvendigvis selv er søgende, men som vi har kendskab til via vores netværk, og vores store database – altså det vi kalder Search.

Når der er fundet et antal kandidater der passer til jobprofilen, inviteres kandidaterne til et møde omkring jobbet, hvor RightOne for mulighed for dels at møde kandidaten, og fortælle om indhold mm i den aktuelle sag, høre lidt om kandidaten, og kandidaten får mulighed for at spørge yderligere ind til stillingen.

Resultatet af denne “1. runde” er et antal kandidater som RightOne finder bedst egnede, og der igangsættes en Person Profil Analyse eller NEO-PI3 personlighedstest på finale kandidaterne. Desuden tages referencer på kandidaterne. Både for at at understøtte valget af kandidaterne, og for at sikre at præsentationsgrundlaget over for kunden er så velunderbygget som muligt.

Herefter inviteres de/den valgte kandidat til “2. Runde”. Mødet vil typisk foregå hos kunden, hvor både kunde og RightOne deltager.

Efter denne “2.Runde” beslutter kunden, i samarbejde med RightOne, hvem man ønsker at ansætte.